Inner-art bewustwording
 

BEWUSTWORDING


Iets heel anders is het atelier. Het is een atelier waar gewerkt wordt aan innerlijke kunst. Vandaar de naam ‘Inner-Art’. Daar is alles mee begonnen. Als natuurgeneeskundig therapeut en zielszorger vindt Gera het van groot belang om de innerlijke, geestelijke mens aandacht te geven. Immers, als het inhoudelijk goed zit, is ook de buitenkant sterker. De kwaliteit van materie wordt bepaald door de inhoud ervan. Geestkracht, innerlijke liefdevolle houding en overtuiging en met het hart beleefd geloof in de kracht van zuivere liefde bepalen uiteindelijk hoe je in het leven staat en wat je aankunt of als doel stelt.


Door de boeken van Jakob Lorber, mysticus (....) wordt het wezenlijk ware in de Bijbel, de veda's, koran, of welk bijzonder boek ook,  uitgelegd en wordt afgerekend met dogmatische visie, verkeerde uitleg, foute vertalingen, hokjesgeest, enz. Hierdoor is de mensheid een onschatbare waarde aan kennis rond doel, afkomst, essentie van wat leven is, wat leven geeft, kortom alle levensvragen gegeven door de enige echte zuivere Intelligentie God, de Liefde, Bron van leven. Door deze informatie worden samenhangen tussen oorzaak en gevolg tussen geest en materie, tussen lichaam, ziel en geest duidelijk en kunnen dus levenshouding, overtuiging en doelen worden bijgesteld  waardoor beter omgegaan kan worden met ziekte, lijden in allerlei vorm, liefdeloosheid, enz. Hierdoor kan betere levenskwaliteit in privé en algemeen worden ervaren en zelfs ziekte overwonnen worden en misstanden verdwijnen... waar men ervoor kiest om te leven volgens de zuivere onbaatzuchtige liefde. Verstand, materie is zeer beperkt en kan - al hoewel er zeer veel mogelijk is - nooit alles weten en overzien. Zolang wetenschap of een mens het geestelijke afwijst kan hij dit niet opmerken en dus ook niet gebruiken in zijn leven. Hij leeft dan eigenlijk maar de helft van wat er is en kan dan ook maar de helft van de waarheid zien in de dingen die er zijn. Laat staan dat hij begrijp, inzicht zou hebben van dat wat hij niet kent, niet ziet, niet ervaart. Het maakt hem tot een beperkt mens die dan overgeleverd is aan visie, drang in hemzelf, de ander of wat de wereld ervan vindt. Zo lijdt hij gebrek... en moet hij om zien te gaan met allerlei kwaad en ellende. 


Het is de hoogste tijd dat de mens weer begrijpt wat de grote waarde is van wat de Levensbron in ons leven is en hoe Deze uitwerkt in ons leven als wij Deze maar de ruimte geven en proberen te versterken  door de weg van de zuivere liefde zoveel mogelijk te gaan, tot ieders nut!


Gera Hoogendoorn wil de mens bijstaan in zijn proces middels de bijeenkomsten, persoonlijke begeleiding, zondagochtend bijeenkomsten, de geschreven boeken, teksten en lezingen die aan te vragen zijn.   


Ook adviseren in natuurlijke voeding, gebruik van kruiden of orthomoleculaire voeding, maar dus ook voorlichting betreffende zingeving, geestelijke zaken, kan veel inzicht groeien en gezondheid naar lichaam en geest worden bereikt of verbeterd. Dienstbaar zijn en doen vanuit je hart zijn van groot belang om kwaliteit van leven te vergroten. Het doet dingen veranderen en maakt jezelf en de ander gelukkig(er).


ZONDAGOCHTEND ONTMOETING

 

Eens per 2 mnd.10-12u (incl. napraten bij koffie).


Voor ieder die steun, uitleg, verdieping zoekt bij het ontmoeten van anderen die ook  meer accent willen leggen op beleving van zingeving, spiritualiteit of voeding daarvan. Basis en leidraad is de Algemeen Oeroude Christelijke boodschap, die toch nog steeds aan de basis ligt van de algemene normen, waarden en gezond beleid. Het gaat hierbij om zoveel mogelijk liefhebben, dienstbaar zijn aan de medemens en het navolgen van Jezus Christus die dit volmaakt voorleefde. God is voor ons de eeuwig zuiverste Bron van alle leven, waar alles uit voortgekomen is en alles mogelijk is door de kracht van de Liefde.  Gebondenheid aan rituelen of bepaald genootschap maakt dikwijls onvrij. Godsdienst, Liefde moeten ontdaan zijn van dogma’s en moeten. De mens heeft als hoogste goed een vrije wil om het goede te doen of te laten. Het eerste zal hem goeds opleveren. Het laatste zal hem lijden brengen. Doel van de mensheid op onze aarde is om dit in te zien en te leren handelen naar onbaatzuchtigheid, God ( in zichzelf en de ander) te kennen, te laten groeien en proberen te leven naar Zijn stem welke in ieders hart te horen is. Welvaart zal er dan voor ieder kunnen zijn en het leven zal gemakkelijker zijn.


Veel belangrijke, goede zaken zijn bekend, maar veel is ook verkeerd aangeleerd, begrepen, onbekend, waardoor er onnodig leed is veroorzaakt en gegroeid.


Het was en is de bedoeling dat de mens vrede en welvaart zowel in privé en in het groot ervaart. Kennis van het ware – dat altijd liefdevol en wijs is - moet dan wel goed begrepen worden en in liefde in de praktijk gebracht worden. Iets dat liefdevol en wijs is laat altijd vrij, respecteert altijd en dwingt nooit iets af op straffe van ziekte, ongeluk of hel. Hel is onwetendheid, egoïsme, hoogmoed en onwil om het goede te doen, of houvast aan verkeerde, dus liefdeloze moraal, rituelen zonder inhoud.


God (hoe je Deze ook noemt ) is volmaakte Liefde en wil niet anders dan vrede en welvaart voor ieder. Er zijn vele wegen die naar dit welzijn leiden.  Ieder zal zijn weg zoeken en gaan die bij hem past overeenkomstig het doel dat hij zich stelt, wat weer afhankelijk is van opvoeding, overtuiging over zichzelf, het leven of ook God.


Lijden, ziekte  kan verminderen of zelfs stoppen of voorkomen worden bij goed begrip van belangrijke ook of juist geestelijke dingen en betekenissen van allerlei hoedanigheden en gebeurtenissen die horen bij het mensenleven. Het amper meer inzicht hebben in geestelijke dingen zorgt voor niet complete kennis, waardoor veel belangrijke dingen verkeerd  begrepen en gekozen worden. Dikwijls wordt er aan voorbij gegaan, of worden waardevolle zaken, of steungevers weggeschoven omdat zij betrokkene pijn hebben gegeven. Vast niet met opzet, maar dikwijls vanuit onmacht en onwetendheid.


Oude waarheden zijn niet minder waar dan toen en nog steeds actueel. Maar, de waar-de, de waarheid erin moet weer ontdekt worden! De uiterlijke materiële kant van het leven is één, maar de geestelijke is er ook nog! Samen maken zij een geweldige wereld met oneindige mogelijkheden en eeuwige groei.

 


 
&

INNER-ART

ZORGBOERDERIJ

ATELIER

Inner-Art
Inner-Art
Inner-Art
Inner-Art

ATELIER INNER-ART

LEZINGEN   

INNER-ART