LANDSCHAPBEHEER - VOEDSELBANK


Natuurpark 't Noortse Veen'  rond ons wordt in fasen gerealiseerd door gemeente Uithoorn om aanwonenden en nieuwe bedrijven nieuwe kansen te bieden.

Zorgboerderij Inner-Art neemt een deel beheer van het omliggende park op zich samen met andere belangstellenden. Het geeft werkgelegenheid voor deelnemers van de zorgboerderij, wat ieder ten goede komt.

Fruitbomen  naast de boerderij leveren hun vruchten daarvoor in ruil. Bezoekers kunnen via het park naar de boerderij. Aandacht is er voor zo natuurlijk mogelijke beplanting en waterpartijen.


We telen voor ook voor de voedselbank. Wat er teveel is wordt opgehaald en vindt zijn weg naar Uithoornaars. Een fijn idee iets niet te hoeven weggooien!

We merken op dat bij de voedselbank ook weer niet alles goed uitkomt. Heeft iemand veel groente, dan hebben anderen dan vaak ook. Dat betekent dus voor de voedselbank en berg van hetzelfde. Als dat dan kwetsbare groente betreft, schiet dat niet op.

We proberen het daarom maar wat meer te zoeken in houdbare en 'gewone 'groente.

 
&

INNER-ART

ZORGBOERDERIJ

ATELIER

Zorgboerderij en Atelier Inner-Art Voedselbank
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art Voedselbank
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art Voedselbank

ZORGBOERDERIJ INNER-ART

DE BOERDERIJ   

WINKEL   

TUIN   

MUSEUM   

DIEREN