WIE ZIJN WIJ

Rein (na 38 jaar akkerbouw thuis, stallinghouder), Gera (boerendochter, hulpverlening levens- en geloofsprobl. en natuurgeneesk. ther.), Geranne (SPWer, ambulant BGer van kinderen met  lich./ verstand. bep.) en Annemijn (SPHer, trainer jongeren met gedragsprobl, en jongerenwerker) zorgboer en zorgboerinnen,  nodigen je uit om op hun zorgboerderij mee te helpen met verzorgen, maar ook op een gezonde manier vertroetelen van de  vele dieren. Rein is opgegroeid in Mijdrecht en Amstelveen op een klein boerenbedrijf, waarbij zijn vader werkte in de plantsoenendienst. Rein is al vroeg na de Landbouwschool gaan werken bij boeren in de buurt en werd steun en toeverlaat bij de familie Groeneweg. Gera is opgegroeid op de boerderij Langerhuize waar nu het Ziekenhuis Amstelland ligt. Haar vader is vanwege de onteigening van het land destijds Makelaar OG geworden, maar hield altijd het boerenhart. Rein en Gera hebben 4 kinderen, waarvan Geranne en Annemijn meegaan als zelfstandige zorgboerinnen op de boerderij waar zij zijn opgegroeid met hun 2 broers. Ook Kirsty, onze trouwe medewerkster hoort er helemaal bij. Geranne - nu zelf een kindje per juni 2013 - meegaat als zelfstandige zorgboerin op de boerderij waar zij is opgegroeid met haar broers en zus. Ook Rijacco en Marijn werken mee waar incidenteel nodig met allerlei voorkomende werkzaamheden.


DOELGROEPEN EN DAGBESTEDING

We zijn er voor deelnemers uit alle doelgroepen (verstandelijke en / of lich. of psychische beperking). Jonge en oude mensen met ieder weer hun eigen beperking, zijn op de zorgboerderij aanwezig.

In deze ‘een grote familiesfeer’, leert ieder van elkaar en is de één de ander tot steun of voorbeeld.

Voor ieder is er wel iets passends te doen en te beleven.

 

Groep REIGER biedt op woensdag en donderdag dagbesteding.

Rein (boer, stallinghouder) en Gera (natuurgeneeskundige en helper bij levens- en geloofsproblematiek) leiden de woe. en do. groep en zijn ook bij groep Nannes aanwezig waar van toepassing.

Mensen jong en oud vanuit alle doelgroepen  zijn welkom op deze dagen.


Groep NANNES biedt op maandag en dinsdag dagbesteding. 

Geranne, ervaren SPWer en boerendochter leidt op de ma. en di.  groep 'NANNES'.

Mensen  met lichamelijke en/ of verstandelijke beperking, psychiatrische hulpvraag  en dementerenden zijn welkom op deze groep. Groep 'NANNES' vaart onder de vlag van Zorgboerderij Inner-Art.


Groep MIJNES biedt op maandag, dinsdag en woensdag dagbesteding.

Annemijn, SPHer, trainer jongeren met gedragsproblematiek en boerendochter, leidt deze groep.

Specialisme is dagbesteding bieden aan deze doelgroep en jongeren die hopen (alsnog) een diploma of deelcertificaat te halen.

Buiten deze doelgroep zijn ook deelnemers uit andere doelgroepen welkom!


Voor ieder is er naar eigen kunnen wel wat te doen in een gezonde, afwisselende natuurlijke omgeving waar allerlei werk met planten en dieren,  te vinden is. Iets maken voor in de boerderijwinkel, planten verpoten op hoogte, groenten schoonmaken,  zijn orde van de dag. Ook gewoon 'zijn' : poes op schoot, dieren voeren, een ommetje buiten, gezelligheid, warmte, of een luisterend oor horen erbij. Enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers zijn alle zorgdagen aanwezig voor hand-, spandiensten en gezelligheid.


Neemt u maar contact op met Gera, als u wilt weten of de zorgboerderij voor u of jou een goede plek zou kunnen zijn!


INLOOP DE LANDER

Zorgboerderij Inner-Art is de inloopvoorziening ‘De Lander’ gestart. De bedoeling is dat mensen met chronische GGZ- of sociale problematiek kunnen binnenlopen in een prachtige ruimte voor een kop koffie, lunch en activiteiten. Er is geen indicatie nodig. Dat scheelt dus veel gedoe en u / je kunt dus meteen terecht, wanneer je er de zin in hebt. We vragen een kleine bijdrage voor de koffie en/of lunch, die je zelf trouwens mag klaarmaken. Zelf je eten meenemen is ook mogelijk.

Er is een programma van activiteiten, maar daar hoef je niet aan mee te doen. Misschien heb je wel een klus, waar het er thuis niet van komt, die je kunt doen in De Lander. Overleg maar even. Natuurlijk kun je ook zelf met ideeën komen! Het doel is om elkaar te ontmoeten en met elkaar e.e.a. te laten groeien. Eenzaamheid, terugval of geen weg weten met je problemen, moeten worden voorkomen en sociaal netwerk, zelfredzaamheid en levenskwaliteit moet je proberen te vergroten. Dat lukt je niet alleen, dus willen we je er mee helpen. Wie wil dat nu niet? En.. schaamte is niet nodig, want morgen kan een ander aan de beurt zijn. Ook tijdelijk kun je het soms lastig hebben. Soms brengt een drastische verandering in je leven veel narigheid met zich mee.

Ook voor ouderen is er gezellige opvang in de Lander, als de mantelzorger even respijt nodig heeft. Dat houdt dus in dat u voor een dagdeel terecht kunt voor de gezelligheid, kopje koffie of lunch en activiteit. Even weg van thuis en ook uw mantelzorger even naar een afspraak of er tussenuit. 

Kijk voor het programma in de Agenda en voel je welkom in De Lander!


VISIE ZORGBOERDERIJ

Slogan: ‘met zorg genieten’.

 

We willen graag met elkaar een grote familie zijn, waarin altijd wel wat te beleven valt en we er voor elkaar zijn in respect, openheid en dienstbaar zijn, waardoor je  je veilig voelt en lekker je eigen klus(je) kan doen of samen met een ander, of je eigen plekje kan hebben, voor als je even lekker rustig wilt zitten en genieten van de natuur, de dieren, bloemen of gewoon... van blij zijn met jezelf... of de bedrijvigheid om je heen. Ook dat kan je immers goed doen.

We werken zoveel mogelijk buiten in de tuinen, bij de dieren, in de werkplaatsen waar ruimte is voor allerlei soorten werk, knutselen, of zaken die  (even) niet buiten kunnen vanwege het weer, of maken met elkaar groente schoon of  doen een spel of creativiteit. Op vele plekken in en rond de boerderij zijn mensen individueel of in groepjes aan het werk te vinden, bezig met dat wat hen past, wat hen trekt, op die wijze die hoort bij hun vermogen.
We eten, drinken samen, delen nieuwtjes, bespreken van alles, verdelen werk, en sluiten de dag af met thee. Het biedt structuur, saamhorigheid, stimuleert en geeft voldoening.

De oude stal waar vroeger de koeien stonden, is verbouwd tot gezellig en comfortabel zorgverblijf dat aangepast is voor ouderen. Bij mooi weer drinken we natuurlijk buiten en zoeken  een  plekje in de zon of uit de wind. Gelukkig hebben we daar veel mogelijkheden voor!

Je nuttig voelen, nuttig bezig zijn, mensen ontmoeten, deel uitmaken van natuurlijke gang van zaken zoals dat gaat op een boerderij, doen ieder goed.

We vinden het belangrijk dat er gepraat kan worden over spiritualiteit, geloofsbeleving en vragen daarover. We bemerken dat het in ieders leven als een rode draad in het leven - in welke vorm dan ook, bewust of onbewust -  heel belangrijk is om daar idee, visie of geloof  rond te hebben of te ontwikkelen. Ieder zoekt immers op een gegeven moment dát wat rust, voldoening en steun geeft. Wat blijft er over als steun om je heen - mensen, instanties, systemen,  maar ook je eigen lichaam, je eigen verstand - je in de steek gaan laten..?

Juist als toekomstperspectief wegvalt en / of het leven niet mee zit, heb je antwoorden op zoveel vragen nodig.

Ook wanneer lichamelijke, maar zeker ook verstandelijke vermogens minder worden, blijven hoop, emoties, onzekerheden, oud zeer en pijn bestaan. Deze blijven aandacht nodig hebben. Het is de Zuivere Liefde die altijd nog iets kan uitwerken en dingen tot stand kan brengen die onmogelijk lijken.  Zuivere betrokkenheid, interesse, warmte en vertrouwen in geestelijke kracht en kennis die lang niet door ieder worden gebruikt, opgemerkt en gewaardeerd, blijven daar over waar soms niet veel meer lijkt te zijn  en kunnen veel betekenen. Graag nemen we als uitgangspunt in de zorg de rijkheid die in ieder mens aanwezig is - al is deze verborgen onder allerlei ongeloof en narigheid - en veel kracht kan geven, wanneer deze wordt aangeraakt. Geloof in en werken met de wetenschap dat een mens niet hoeft te doen wat onmogelijk is, en weten en hopen dat er altijd nog hulp om je heen is, kan wonderen doen voor wie ze zien wil en kan...


ACTIVITEITEN


Naast de dieren die te verzorgen zijn, het onderhouden van erf, land, boomgaard, het oogsten, verwerken van groenten, kruiden, fruit ( tot jam, siroop, wijn), de boerderijwinkel, is er ook het boerenmuseum waar  oude spullen en gereedschappen opgeknapt kunnen worden.

Ook huishoudelijke klussen moeten gedaan. We gebruiken de ragebol en regenwater en werken zoveel mogelijk biologisch. Schapen moeten regelmatig geïnspecteerd en hoeven bekapt. Soms moeten ze naar een andere wei. Dan is het weer tijd voor gras maaien, hooien, of sloot uithalen. Het wieden van onkruid, schoffelen, bladeren vegen, sneeuw ruimen, het maken van een afrastering of snoeien of hout kloven horen er ook bij. Voor creativiteit is er volop ruimte. Cadeau artikelen worden gemaakt voor de winkel, maar ook kun je je eigen oude fiets, of kastje meenemen om deze op te knappen op de boerderij.

We passen ons aan aan het weer, wat er nodig is voor de dieren en gaan met de seizoenen mee, waar ook het houtzagen voor de hongerige kachel bij hoort.

Gewoon 'zijn': poes op schoot, een ommetje buiten, gezelligheid, warmte, of een luisterend oor horen erbij. 

Het mooie van boer zijn is: met de natuur mee, zien groeien en bloeien en weten dat je er aan hebt mee geholpen en …. dat je het weer niet in de hand hebt, dus altijd moet kunnen aanpassen!

We hebben bodywarmers, truien, overalls en laarzen in voorraad, dus vies worden kan. Wij wassen wel!


AANMELDING


Inner-Art werkt samen met Landzijde, AWBZ erkende instelling. U kunt contact met ons of met Landzijde opnemen over  plaatsing, enz.  De zorgboerderij ontvangt cliënten met CIZ indicatie, maar ook  met PGB en via de WMO. Soms betaalt men de dagbesteding uit eigen middelen.


KWALITEIT/ STAGEBEDRIJF


We zijn er trots op: We hebben het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ van Landbouw & Zorg, het Hart voor Zorg label en het GD keurmerk Zoönosen, ontvangen, evenals het certificaat HACCP.

SBB heeft ons gekwalificeerd als stage leerbedrijf in MBO opleidingen, Zorg, Groen, Plant en Dier. Ook ontvangen we HBO studenten als stagiaires.
 
&

INNER-ART

ZORGBOERDERIJ

ATELIER

Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art

getekend door Davinci

ZORGBOERDERIJ INNER-ART

DE BOERDERIJ   

WINKEL   

TUIN   

MUSEUM   

DIEREN   

Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art
Zorgboerderij en Atelier Inner-Art